Het belang van faunavoorzieningen bij wegaanleg

Bij de aanleg van wegen wordt niet alleen gekeken naar de infrastructuur zelf, maar ook naar de faunavoorzieningen. In veel gevallen wordt de leefomgeving van dieren en planten doorsneden. Met de juiste faunavoorzieningen wordt de migratie van planten en dieren naar beide kanten van de wegen mogelijk gemaakt. Hiervoor is ruimte en budget nodig. Bij BTL wordt gekeken naar de juiste faunavoorzieningen. Het is ten eerste belangrijk om te kijken naar de effectiviteit van deze voorzieningen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het gebruik van de voorzieningen door dieren en planten. Tot slot wordt er antwoord gegeven op de vraag: wat werkt het beste?

Faunavoorzieningen: de werkzaamheden van BTL

BTL houdt zich bezig met verschillende projecten van de Rijkswaterstaat. Bij de aanleg van wegen wordt het technisch en ecologisch functioneren van de faunavoorzieningen gemonitord. Daarnaast houdt BTL zich ook bezig met het monitoren van de verspreiding van flora en fauna. Welke faunavoorzieningen bestaan er? Onder deze voorzieningen vallen onder andere nieuwe natuurgebieden ter compensatie. Daarnaast zijn er faunapassages, zoals ecoducten, ecoduikers, dassentunnels en meer. Daarnaast kan er ook een leefgebied worden aangelegd voor reptielen. Oversteekplaatsen voor vleermuizen en het verplaatsen van kwetsbare plantensoorten vallen ook onder de faunavoorzieningen. 

Door het monitoren van deze faunavoorzieningen kan BTL tot de conclusie komen wat het beste werkt voor flora en fauna in de omgeving van werkzaamheden. Dit gebeurt onder andere door middel van wildcamera’s. Voor advies over faunavoorzieningen en de bevindingen van deze werkzaamheden kun je bij BTL terecht.