Aan welke eisen moet een mangatwacht voldoen?

Een mangatwacht of buitenwacht is een veiligheidsdeskundige die toezicht houdt op de veiligheid van medewerkers in een besloten ruimte. Hij/Zij zorgt ervoor dat de veiligheidsprotocollen worden nageleefd, dat de werkplek veilig is en schakelt tussen de besloten ruimte en de controlekamer als er iets verkeerd dreigt te gaan of als er een probleem is. Bij G4S Safety Solutions zijn er genoeg ervaren mangatwachten beschikbaar om jouw bedrijf te kunnen ondersteunen met deze veiligheidsnormen. Maar wanneer ben je nu eigenlijk een professionele mangatwacht? Aan welke mangatwacht eisen moet je voldoen om als mangatwacht aangesteld te mogen worden? G4S Safety Solutions hanteert strikte voorwaarden aan haar mangatwachten, zodat je altijd zeker weet dat de expert ook echt een expert is.

De juiste kennis

Een mangatwacht houdt preventief toezicht op de veiligheid van de besloten ruimte. Om zeker te weten dat de veiligheid gewaarborgd wordt, moet de mangatwacht weten waar er allemaal op gelet moet worden. De juiste kennis is daarom vereist om een mangatwacht te kunnen worden. Hier moet je denken aan kennis over bedrijfsgerichte instructies, noodprocedures en alarmering. Verder moet de mangatwacht weten welke vergunningen verplicht zijn om de besloten ruimte te mogen betreden en moet deze verstand hebben over de veiligheid voor operationeel leidinggevenden, zoals hij-/zijzelf.

Diplomering

Naast kennis eist G4S Safety Solutions ook dat de mangatwacht in het bezit is van de juiste diploma’s. Veiligheid voor operationeel leidinggevenden valt onder de categorie VCA-VOL, welke in ieder geval behandeld moet zijn in de opleiding. Daarnaast hoort bij de eisen voor een mangatwacht een diploma voor werken als buitenwacht. Zolang je hier geen diploma van in je bezit hebt, mag je ook geen mangatwacht zijn. 

Het risico van het vak van mangatwacht is vrij groot. Daarom moet je hiervoor aan strikte eisen voldoen. Alleen dan durft G4S Safety Solutions je in te zetten als buitenwacht en kun je je functie uitoefenen op de werkvloer. Ben je nu een ondernemer die dringend een ervaren mangatwacht nodig heeft, zoek deze dan veilig en gediplomeerd bij G4S Safety Solutions.